Szállítási információ

1.2. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél
vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt
követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.


1.3. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó
köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni,
sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon
történik 8-17 óra közötti időszakban.


1.4. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése”
gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével,
vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.


1.5. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat.


1.6. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy
szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor
az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha
a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet
adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.


1.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás
csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön
létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást
követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés teljesítéséről.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés


1.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a
megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus
úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.


1.2. Általános teljesítési határidő az alábbiak szerint alakul: a megrendeléstől
számított 1 munkanap általában az alábbi feltételekkel: ha a rendelés 10.00 óra után
érkezik, akkor a 2. munkanapon lesz a kézbesítés, a megrendelés ideje a beérkezett
megrendelés visszaigazolásának az időpontja (munkanapokon, 7-16 óráig tudja
Szolgáltató visszaigazolni a megrendeléseket).


1.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.


1.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog
vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy
az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a
fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg,
feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.


1.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő
megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés
megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a
vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.


1.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni.
Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.


1.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett
volna teljesíteni.


1.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,
mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
haladéktalanul visszatéríteni.